Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2016


Protokoll fört vid årsmöte USK-Boule 2016-02-03


1.   Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2.  Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Peder Elisson 

3.  Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Ove Olsson 

4.  Val av protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Anki Buchmeier och Tommy Bagge. 

5.  Godkännande av dagordning och årsmötets behöriga utlysande

Kallelse och dagordning har varit anslagen på anslagstavlan samt på klubbens hemsida sedan mitten av januari.  Dagordningen godkändes. 

6.  Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk rapport

Ove gick igenom verksamhetsberättelsen. Vi kan konstatera att det är en mycket aktiv klubb både på hemmaplan och på bortaplan. Vid genomgång av den ekonomiska rapporten framgår att Alliansen har ett underskott på drygt 10 000 kr, ca 3 000 kr mer än föregående period 

7.  Inkomna motioner och förslag från styrelsen

Inga inkomna motioner. Ove redogjorde för styrelsens förslag för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet.

1. Avgift 10 kr vid varje träningstillfälle sommartid. Detta skulle täcka underskottet.

2. Fler interna tävlingar

3 Tävlingar i Distriktets regi.

Efter diskussion om de olika förslagen enades mötet om att stödja förslag nr 1 fullt ut. Ordförande fick i uppdrag att diskutera detta med övriga klubbar i Alliansen.

Mötet föreslog även att vi ska gå vidare med förslag nr 3.

Doris har diskuterat gemensam träning för Alliansens medlemmar på söndagar. SPF har visat sig positiv till detta och styrelsen jobbar vidare med förslaget. 

8.  Val av ordförande för 2016

Till ordförande för 2016 valdes Doris Lundin. 

9.  Val av sekreterare för 2016

Till sekreterare för 2016 valdes Ove Olsson. 

10. Val av styrelseledamöter för 2016

Till styrelseledamöter för 2016 valdes: Lennart Kihlman, Stig Sandström, Holger Söderqvist och Monica Åkesson. 

11. Val Av tävlingskommitté för 2016

Till tävlingskommitté för 2016 valdes: Diana Lind-Borg, Hasse Johansson, Ove Olsson och Holger Söderqvist. En plats i tävlingskommittén fortsatt vakant. 

12. Val av valberedning för 2016

Till valberedning för 2016 valdes Benny Andersson (sammankallande) och Diana Lind-Borg. 

13. Övriga Frågor
- Diana föreslog att utöver tävlingskommittén tillsätta en        uttagningskommitté
 bestående av Diana själv plus två andra  personer. Uttagningskommittén skall        ta ut lag till  Distriktets  tävlingar. Tävlingskommittén fick i uppdrag att  utse dessa    personer.

-Festkommittén behöver förstärkning. Mötet föreslog, att de  säger     till när de behöver hjälp, så finns det personer som  ställer upp.

-Doris Lundin och Ove Olsson valdes att representera  klubben på Distriktets  årsmöte. 

14. Mötets avslutande.
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

 

___________________________                                                        ___________________________

 

Ordförande Peder Elisson                                               Sekreterare Ove Olsson

 

___________________________                            _______________________________

 

Justerat Anki Buchmeier                                   Justerat Tommy Bagge

Uppdaterad: 11 SEP 2018 15:14 Skribent: Ove Olsson

Träningskläder 

Exklusiv tränings/fritidskollektion för dig som är medlem i USK. Välkommen att prova och köpa i Bjursjöstugan.

Tränings- och tävlingskläder finns att att se under Kläder. 

För boulesektionen finns fler kläder under fliken Boule.

Postadress:
Uddevalla SK
Bjursjöstugan, Box 145
45116 Uddevalla

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info